th TH
  • English
  • Indonesian
  • Melayu
  • Português
  • ไทย

NOVA คือ Headway

NOVA เป็นบริการด้านการลงทุนที่พัฒนาโดย Headway เป็น Ecosystem ของ Headway ในการให้บริการทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับลูกค้าทั่วโลก

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ทันสมัยและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ทุกคนสามารถเป็นนักลงทุนและทำกำไรจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเทคโนโลยี

ค่านิยม

NOVA เป็นบริษัทของ
คนที่คิดถึงผู้อื่น

ทุกคนคือคนสำคัญ

เราขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และพนักงานของเราทุกคน เราเชื่อใจพวกเขา และพวกเขาก็เชื่อใจเรา

รักษาชื่อเสียงที่ใสสะอาด

ความซื่อสัตย์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานนับทศวรรษจะช่วยให้ NOVA โดดเด่นได้ในตลาด

ทำตามสัญญาเสมอ

เราซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้าของเรา นี่คือวิธีที่เราได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี

ความดีไม่เคยสูญหาย

มาเป็นนักลงทุนและทำกำไรจากอสังหาริมทรัพย์กับ NOVA เราร่วมมือกัน ทำมันให้สำเร็จ!